Politica de confidențialitate

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date culegem prin intermediul website-ului www.coffeelicious.ro, de ce le culegem și ce facem cu ele. Aceste informații sunt importante și vă asigurăm că facem toate eforturile pentru a le proteja.

Societatea Comercială EIGHT COMMUNICATION MANAGEMENT SRL cu sediul social în Bulevardul Dacia, nr. 85, ap. 7, sector 2, București, cod unic de înregistrare fiscală 34918381, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.  J40/10373/2015, în calitate de autor, proprietar și administrator al website-ului www.coffeelicious.ro, și în calitate de „operator” în sensul normelor instituite de legislaţia naţională şi de Regulamentul General privind Protecţia Datelor (Regulamentul nr. 679 elaborat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE)  (rom. RGPD, engl. GDPR), care intră în vigoare de la data de 25 mai 2018, respectă dreptul la viața privată al persoanelor care accesează website-ul şi asigură protecţia corectă a prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (DCP) pentru vizitatori şi utilizatori.

Vizitatori – persoane care accesează pagina www.coffeelicious.ro, anonimi;

Utilizatori – persoane care utilizează site-ul şi completează formularele de contact de pe www.coffeelicious.ro.

Deși puteți accesa conținutul website-ului fără a furniza vreo informație personală, cu excepția cookie-urilor și IP-ului (în acest sens te rugăm să consulți Politica de Cookie pentru detalii suplimentare), ce ar putea intra în categoria datelor cu caracter personal (vizitator), în cazul în care completaţi online informații cu caracter personal, societatea noastră le poate utiliza ulterior în scopul declarat în acest document.

Datele dumneavoasră personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimțământului acordat în mod expres şi neechivoc pentru această prelucrare. Prin urmare, punerea la dispoziție a datelor/informațiilor solicitate prin intermediul site-ului www.coffeelicious.ro este considerată ca reprezentând consimțământul dumneavoastră expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de EIGHT COMMUNICATION MANAGEMENT SRL, în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.

Atenţionăm vizitatorii şi utilizatorii în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 18 ani. Utilizarea site-ului de către copiii care nu au împlinit vârsta de 18 ani este interzisă. În cazul în care are totuși loc o asemenea situaţie, având consecinţă procesarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 18 ani, vom sista procesarea acestor date imediat ce vom afla un astfel de fapt. Răspunderea pentru utilizarea site-ului de către copii aparţine în exclusivitate părinţilor.

Responsabilul cu protecţia datelor personale (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail contact@coffeelicious.ro.

Datele personale pe care le solicităm prin completarea formularelor de comunicare din website-ul www.coffeelicious.ro, operat de EIGHT COMMUNICATION MANAGEMENT SRL, sunt:

 • numele şi prenumele;
 • adresa e-mail;
 • telefon;
 • adresa unde doriți să livrăm produsele comandate;

În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale vă rugăm să nu completaţi formularele de utilizator de pe www.coffeelicious.ro, ne puteţi transmite mesajul dvs prin e-mail sau telefonic, utilizând datele disponibile în secțiunea de contact.

Pentru situaţiile în care datele dumneavoastră personale sunt completate de o terţă persoană, nu ne asumăm responsabilitatea în ce priveşte autorul înscrierilor.

Scopul în care prelucrăm datele personale pe care ni le furnizaţi prin completarea formularului de utilizator de la secţiunea respectivă din site sunt:

 • pentru înregistrarea dumneavoastră ca beneficiar al serviciilor on-line;
 • pentru a primi informaţii ulterioare prin e-mail referitoare la campaniile noastre de marketing, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent.
 • pentru a ne putea transmite comentarii cu privire la serviciile şi produsele noastre;
 • pentru a vă transmite informări periodice transmise prin e-mail prin care veţi fi informaţi cu toate noutăţile apărute, oferte speciale, etc. exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent.
 • pentru corespondenţa ulterioară cu dumneavoastră.
 • pentru transmiterea ofertelor solicitate în mod special prin intermediul comentariilor scrise pe site; procesarea cererilor de ofertă, până la preluarea clienților de către departamentul vânzări; parcurgerea etapelor premergătoare încheierii unui contract.
 • în scopul soluţionării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de utilizatori.
 • pentru interesul legitim al societăţii; ex: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiţie, în scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate şi efectuarea plăţilor aferente; pentru protejarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe.

Colectarea şi prelucrarea datelor personale se face cu respectarea normelor instituite de Uniunea Europeană şi legislaţia naţională, astfel:

 • Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE), cu mențiunea că acesta a intrat în vigoare de la data de 25.05.2018.
 • Constitutia Romaniei, republicata (art. 26);
 • Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată;
 • Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și reglementări subsecvente acesteia (Decizii ale ANSPDCP).

În cazul vizitatorilor site-ului, EIGHT COMMUNICATION MANAGEMENT SRL nu cunoaşte date despre aceştia, cu excepţia adresei IP și a cookie-urilor (pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultați politica de confidenţialitate cu privire la modulele cookie), dar monitorizează numărul vizitatorilor şi secţiunile din site care sunt vizitate în scop statistic.

S.C. EIGHT COMMUNICATION MANAGEMENT SRL urmăreşte interesul legitim al comunicării uşoare cu clienţii săi, atragerea de noi clienţi şi monitorizează utilizarea site-ului de către vizitatori, pentru desfăşurarea activităţii economice curente.

Datele personale înscrise de dvs. pe acest website sunt văzute şi de către alte persoane juridice, operatorii noştri asociaţi sau împuterniciţi, după cum urmează:

Categorii de operatori împuterniciţi:

 • programatori și dezvoltatori IT care se ocupă de mentenanţa, modificarea aplicaţiei, update-uri acțiuni realizate de furnizorul selectat pentru asigurarea mentenanței siteului www.coffeelicious.ro.
 • specialiști IT care se ocupă de securizarea infrastructurii.
 • specialiști în securitate care se ocupă cu auditarea instrumentelor de securitate utilizate, efectuată doar la cerere și pentru a preveni apariția de vulnerabilități cibernetice, realizată de furnizorul selectat în acest sens.
 • consultanți în servicii de marketing și agenții media contractate.

Datele personale pe care ni le-aţi furnizat sunt stocate la nivel fizic pe adresa e-mail (Outlook) a angajatului care v-a furnizat răspunsurile din partea operatorului asociat respectiv, pe o singură adresă a prestatorului de servicii, iar la nivel general pe un server de web situat pe teritoriul UE, sub administrarea furnizorului de servicii găzduire website şi cu acces permis operatorilor asociaţi şi care indeplineste cele mai înalte standarde de securitate acceptate la nivelul actual al industriei IT.

În cadrul acestor procese de transfer pe server este posibil ca datele dumneavoastră să fie transferate strict în scopurile enumerate și în condițiile prevăzute în politica de confidențialitate a societăţii.

Perioada în care vom păstra datele utilizatorilor pe site este determinată după următoarele criterii:

 • În cazul în care se solicită ofertă, datele se păstrează pe o perioadă necesară cu cea a finalizării relaţiei dintre ofertant şi client;
 • În cazul clienţilor care au finalizat perioada de ofertare cu semnarea unui contract – pe o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada necesară pentru respectarea prevederilor legale referitoare la arhivare şi la protecţia intereselor societăţii;
 • Pentru ceilalţi utilizatori, care nu îndeplinesc criteriile de la punctul 1 şi punctul 2 de mai sus, datele vor fi prelucrate de către companie fără o limitare de perioadă, cu posibilitatea de retragere a consimțământului dumneavoastră la orice moment, care în plus va fi readusă în vederea dvs. la o frecvență de cel mult 5 (cinci) ani.
 • În cazul vizitatorilor ocazionali nu se colectează şi nu se stochează date cu caracter personal, cu excepția cookie-urilor și adresei IP, referitor la care se va avea în vedere Politica cookie.

EIGHT COMMUNICATION MANAGEMENT SRL nu va divulga datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate de către alţi terti, în afara celor menţionaţi. Este posibil ca datele personale colectate să fie utilizate doar parţial (ex: e-mail – se utilizeaza numai numele si prenumele, formula de adresare domn/doamna și adresa e-mail).

Utilizatorii site-ului www.coffeelicious.ro au posibilitatea exercitării următoarelor drepturi în relaţie cu EIGHT COMMUNICATION MANAGEMENT SRL:

Dreptul de acces la datele personale – înseamnă dreptul de a avea acces la datele din formularul completat.

Dacă dumneavoastră considerați că politica noastră de confidenţialitate nu este suficient de clarificatoare, puteţi avea acces la informaţii prin transmiterea unei cereri la adresa contact@coffeelicious.ro  de unde puteţi afla:

 • care e scopul prelucrării datelor personale?
 • ce categorii de date cu caracter personal sunt în cauză?
 • care sunt destinatarii cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal?
 • care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal?

Dreptul la rectificarea datelor – în cazul în care sesizaţi că datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, aveţi dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora prin transmiterea unei solicitări la adresa: contact@coffeelicious.ro.

În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt introduse de dumneavoastră, ca persoană vizată, aveţi dreptul să solicitaţi orice informații disponibile cu privire la originea lor, iar aceasta vă va fi furnizată în măsura în care este disponibilă şi numai dacă se poate identifica autorul furnizării datelor. Pentru aceasta va trebui să ne furnizaţi date despre dumneavoastră care să demonstreze că furnizarea datelor nu este făcută prin acţiunea dumneavoastră directă.

Puteţi solicita separat să cunoaşteţi dacă sunt prelucrate sau nu, iar în caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. La solicitarea dumneavoastră, veți putea primi și o copie a formularului completat.

Trebuie să cunoaşteţi că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de minimum o lună, dar, în condiţii speciale acest termen poate fi extins la două luni, situaţie în care vă vom informa cu privire la prelungire.

De asemenea, dacă nu vom da curs cererii dumneavoastră de rectificare sau nu vă vom răspunde, dar și în cazul în care nu vom ajunge la o înțelegere în privinţa termenului de rectificare, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și la o cale de atac în instanţă.

Dreptul la ștergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat” – este dreptul dumneavosatră de a obţine din partea societăţii noastre ştergerea datelor cu caracter personal de pe site, fără întârzieri nejustificate, iar noi, ca operatori, avem obligaţia de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre următoare motive:

 • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageţi consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea.
 • atunci când vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră;
 • când există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dacă intervine o obligaţie legală pe care o vom respecta în calitate de operator;
 • dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 18 ani, iar părinţii sau persoanele care exercită drepturile părinteşti îşi retrag consimţământul acordat.

La rândul nostru, în funcție de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa toți procesatorii care au avut acces la datele personale că aţi solicitat ştergerea acestora, inclusiv a copiilor sau link-urilor care fac trimitere la datele respective.

Situațiile în care NU avem obligaţia de a da curs cererii dumneavoastră de a ştrerge datele personale sunt:

 • exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
 • respectarea unei obligaţii legale;
 • motive de interes public, în domeniul sănătăţii publice;
 • scopuri de arhivare în interes public, cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Dreptul la restricţionarea accesului la datele personale – semnifică una dintre următoarele situaţii:

 • rectificarea datelor incorecte sau inexacte, puteţi solicita să se restricţioneze accesul la acestea în perioada necesară verificării datelor şi rectificării;
 • dacă descoperiţi că prelucrarea este ilegală, dar totuşi nu doriti ştergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
 • dacă societatea noastră nu mai are nevoie de datele personale sau s-a împlinit termenul de stocare, însă dumneavoastră doriţi să le păstrăm pentru a le utiliza la o acțiune în instanţă;
 • dacă sunteţi împotriva prelucrării, în continuare, puteţi solicita restricţionarea accesului la datele personale atât timp cât verificăm dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra dreptului dumneavoastră de a vă opune prelucrării. De asemenea, dacă există situaţia ridicării restricţiei la prelucrare, vă vom informa în timp util.

Dreptul de a vă retrage consimțământul – pentru prelucrarea datelor numai în cazul în care datele dumneavoastră se proceseaza ca urmare a acordului exprimat, aveţi posibilitatea în orice moment să transmiteţi un e-mail la adresa contact@coffeelicious.ro prin care să ne anunţaţi că nu mai sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale. Mailul trebuie să includă informații despre datele cu caracter personal pentru care doriți să vă retrageți consimțământul, scopul în care acestea au fost furnizate și canalele de comunicare pentru care optați a vă retrage consimțământul.

Retragerea acordului/consimțământului prelucrării datelor dvs. personale are ca efect încetarea comunicărilor şi prelucrării, precum și a colaborării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul la portabilitatea datelor – este posibilitatea pe care o aveţi de a primi datele furnizate în formatul utilizat de noi în mod curent, dar care poate fi citit automat. De asemenea, aveţi posibilitatea să ne solicitaţi ca aceste date să le transmitem – să le portăm – automat altui operator (entitate juridică), aşa cum ne veţi indica.

Dreptul de a vă opune prelucrării – se aplică doar pentru situaţiile sau cazurile particulare în care vă aflaţi; este dreptul dumneavoastră de a ne solicita să nu prelucrăm datele dumneavoastră în scopul creării de profiluri. Excepţie de la această regulă face situaţia în care există motive legitime care prevalează asupra dreptului dumneavoastră la opoziţie, cum ar fi: constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, al dumneavoastra sau al altui utilizator.

Toate drepturile mentionate mai sus se execita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul EIGHT COMMUNICATION MANAGEMENT SRL cu sediul social în Bulevardul Dacia, nr. 85, ap. 7, sector 2, București, cod unic de înregistrare fiscală 34918381, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.  J40/10373/2015, în calitate de autor, proprietar și administrator al website-ului www.coffeelicious.ro sau la adresa de email: contact@coffeelicious.ro cu referinta “solicitare GDPR”, cu excepţia dreptului de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei (prin exercitarea unei singure căi de atac), care se exercită prin cerere scrisă înaintată autorităţii competente.

Cererile adresate la intervale mai mari de 60 de zile sunt gratuite.

Cererile adresate într-un interval cuprinse între 30 şi 59 de zile de la precedenta cerere sunt taxate cu o taxă rezonabilă reprezentând cheltuielile de procesare, raportat la timpul alocat de DPO pentru soluţionarea cererii.

Cererile adresate la intervale mai mici de 30 de zile pot fi respinse dacă sunt neîntemeiate sau abuzive, în special din cauza caracterului repetării acesteia.

În toate situaţiile, dacă avem dubii cu privire la identitatea solicitantului, putem solicita informaţii suplimentare pentru confirmarea identităţii.

 

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

În mod implicit, site-ul www.coffeelicious.ro utilizează diferite tipuri de cookie-uri funcționale pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră în utilizarea acestui site. Pentru mai multe informații despre politica noastră de cookie sau despre cookie-urile utilizate și modalitățile de activare/dezactivare, vă rugăm să consultați politica de cookie-uri disponibilă pe site-ul nostru.

Prelucrarea mesajelor prin e-mail se face doar în scopul desfășurării corespondenței cu dumneavoastră. Dacă echipa care răspunde de gestionarea mesajelor primite nu vă poate răspunde la întrebare, aceasta va trimite e-mail-ul dumneavoastră altui serviciu intern sau externalizat. Puteți fi informat prin e-mail care este acest serviciu și de faptul că cererea dumneavoastră va fi preluată de acel serviciu. Dacă aveți întrebări în legătură cu prelucrarea corespondenței dumneavoastrp și a datelor cu caracter personal, le puteți include în mesajul pe care ni-l adresați.

Vom dezvălui datele dumneavoastră personale către entităţi din afara EIGHT COMMUNICATION MANAGEMENT SRL în cazul în care considerăm, cu bună-credinţă, că accesarea, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea informaţiilor respective sunt necesare în mod rezonabil sau sunt solicitate pentru:

 • respectarea legii, parcurgerea unei proceduri legale judiciare sau administrative sau la solicitarea oricărei autorităţi îndreptăţite;
 • prevenirea sau combaterea fraudelor informatice, a problemelor de securitate informaţională sau de ordin tehnic;
 • protejarea împotriva încălcării drepturilor, proprietăţii sau siguranţei companiei EIGHT COMMUNICATION MANAGEMENT SRL, a utilizatorilor noştri, aşa cum se stipulează sau se permite prin lege.

Politica noastră de confidenţialitate nu se aplică serviciilor oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv produselor sau paginilor de internet care vă pot fi afişate în rezultatele căutării, paginilor de internet care pot include servicii EIGHT COMMUNICATION MANAGEMENT SRL sau alte pagini de internet conectate din cadrul serviciilor noastre. Politica noastră de confidenţialitate nu include practicile referitoare la informaţii care aparţin altor companii şi organizaţii care fac reclamă serviciilor noastre şi care pot utiliza cookie-uri, etichete pixel şi alte tehnologii pentru a afişa şi a oferi anunţuri relevante.

Politica noastră de confidenţialitate se poate modifica periodic. Drepturile dumneavoastra în baza acestei Politici de confidenţialitate pot fi diminuate sau extinse conform noilor reglementări legislative. Orice modificări aduse Politicii de confidenţialitate vor fi postate pe pagina web www.coffeelicious.ro şi, în cazul în care modificările sunt importante, vom furniza o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidenţialitate.

Continuarea accesului dumneavoastra la continutul site-ului www.coffeelicious.ro constituie un accept al politicii noastre de confidențialitate.

Pentru orice sugestii sau reclamatii cu privire la conținutul politicii de confidențialitate vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@coffeelicious.ro.

În ipoteza în care datele dumneavoastră personale au suferit modificări, iar pe cale de consecință se impune actualizarea acestora, vă rugăm să ne comunicați acest lucru prin e-mail la adresa contact@coffeelicious.ro.

Termenul general de stocare este pe toata perioada colaborării, cât și ulterior, pe o perioada rezonabilă, determinată după criteriile specifice înscrise mai sus, după care vor fi șterse sau anonimizate, după caz.

Link-uri utile:

 • Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro.
Coș cumpărături16
Capsule cafea de specialitate Olivo Honduras, compatibile Nespresso, 12 capsule
-
+
Carte - Prin cafenelele din Micul Paris - Maria-Magdalena Ionita
-
+
Capsule cafea_Beauty Crema Vanilla SanSiro_bio_compatibile Nespresso_10 capsule
-
+
Capsule Gourmesso – Eco Line - White Chocolate – compatibile Nespresso – 10 capsule
-
+
Cercei rotunzi cu bob de cafea prins in rasina
-
+
Capsule cafea_Beauty Espresso SanSiro_bio_compatibile Nespresso_10 capsule
-
+
Capsule cafea_Concentration Boost Espresso SanSiro_bio_compatibile Nespresso_10 capsule
-
+
Pachet capsule ceai Gourmesso Teasire , compatibile Nespresso, 4 x 10 capsule
-
+
Capsule Gourmesso – Intense Espresso – Nite Owl - compatibile Nespresso - 10 capsule
-
+
Capsule cafea Tchibo Cafissimo Flavoured Edition Espresso Double Choc, ediție limitată, 10 capsule
-
+
Capsule_ll Caffe Italiano_DEK_compatibile_Caffitaly_Cafissimo_Beanz_10 capsule
-
+
Pachet capsule cafea Gourmesso Flavoured Espressoț
-
+
Capsule il caffe italiano te_tisane Te verde_compatibile Dolce Gusto_16 capsule
-
+
Subtotal
530,00 lei
Livrare
Gratuit!
Total
530,00 lei
Continuă cumpărăturile
16